ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : test NIDA Case Research Journal
คำสำคัญ : test NIDA Case Research Journal
ชื่อผู้แต่ง : test NIDA Case Research Journal
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Actuarial Science
ชื่อเรื่อง : Strategy or Tragedy? Personnel Management Conundrums in Mad Dog Subdistrict Administrative Organization
คำสำคัญ : Thai Local Government, Public Personnel Management, Decentralization
ชื่อผู้แต่ง : Tatchalerm Sudhipongpracha and Achakorn Wongpreedee
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL: HEDGING STRATEGIES FOR SMOOTH LANDING
คำสำคัญ : Airline Industry, Thai Airways, Risk Management, Hedging Strategy
ชื่อผู้แต่ง : Vesarach Aumeboonsuke
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Risk Management
ชื่อเรื่อง : A DRIVE TO SCANDAL
คำสำคัญ : Listed Company in SET, Fraudulent, Agency theory and Corporate Governance
ชื่อผู้แต่ง : Sid Suntrayuth
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Business Administration
ชื่อเรื่อง : Redesigning Local Governance Exploring Possible Options of Cooperative Local Public Service Delivery in Northeast Thailand
คำสำคัญ : Thai Local Government, Public Service Delivery, Interlocal Cooperation, Consolidation
ชื่อผู้แต่ง : Suwit Phornsuwan, Achakorn Wongpredee and Tatchalerm Sudhipongpracha
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th